Hermed referat, Årsrapport samt Formandens beretning for WIZO Danmark 2020:

Referat af Generalforsamling, Årsrapport samt formandens beretning 2020 WIZO Danmark

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

WIZO Danmark afholder generalforsamling  mandag d. 19. april 2021.

WIZO Danmark forventer ikke, at der vil blive åbnet for COVID-19 restriktioner så det bliver muligt at afholde generalforsamlingen fysisk.
Generalforsamlingen vil derfor blive afholdt på ZOOM.

Mandag den 19. april 2021 kl. 19.00

Meld din deltagelse så hurtigt som muligt til WIZOs kontor på tlf. 2781 0100 eller på mail kontakt@wizo.dk. , så vil du få tilsendt et link, der kan lukke dig ind på ZOOM.

En taler vil åbne mødet og tale inden selve GF, såfremt vi får tilsagn fra den spændende og aktuelle oplægsholder, vi har kontaktet.

DAGSORDEN
1. Formand Dorrit Raiter byder velkommen.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om WIZO Danmarks virksomhed v/Dorrit Raiter.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Lone Nachmann.
5. Kontingent. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv.
250 kr. og 150 kr.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Dorrit Raiter og Lone
Nachmann, som begge genopstiller. Der er plads til nye medlemmer. Hvis du
ønsker at stille op til bestyrelsen, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan
kontakte bestyrelsesformand Dorrit Raiter senest mandag den 22. marts 2021
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret
revisor Ole Poulsen.
Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2020, har stemmeret.

Vel mødt.