Mandag d. 19. april 2021 afholdt WIZO Danmark Generalforsamling på Zoom.

I år havde WIZO Danmark inviteret henholdsvis World WIZOs President Esther Mor og Chairperson Anita Friedman til at komme med et lille indlæg hver især forud for selve generalforsamlingen.
Esther Mor fortalte blandt andet om den indsats WIZO har gjort ved at oprette et akut kvindecenter for de voldsramte kvinder i Israel, som under Coronapandemien havde brug for et sted at være i karantæne, inden de kunne overflyttes til et af de almindelige kvindecentre. Hun udtrykte endvidere stor taknemmelighed for WIZO Danmarks støtte i denne anledning.
Anita Friedman takkede for den store indsats WIZO Danmark yder ved moralsk og økonomisk at støtte WIZO´s projekter i Israel. Således var WIZO Danmarks økonomiske støtte, årsagen til at fritidsinstitutionen Pardes Katz i Bnei Brak, fortrinsvis for områdets etiopiske børn, ikke behøvede at lukke for 2 år siden.
Derudover er WIZO i Israel og World WIZO glade og taknemmelige for den beslutning WIZO Danmark har taget om at bruge en stor arv til at støtte bygningen af en ny sovesal i kostskolen Gan Vanof i Petach Tikva.
Sidst men ikke mindst sender Anita mange hilsner fra lederen af daginstitutionen Lotus i Karmiel, Michaela Dana. Hun har under Corona pandemiens nedlukninger ydet en stor og frivillig indsats for at bevare kontakten til institutionens familier.

Læs videre i nedenstående dokumenter, god læselyst.

Referat af WIZO Danmarks generalforsamling 2021

Årsrapport 2020 Wizo Danmark-underskrevet

Formandens beretning for WIZO Danmark 2020-2021