Referat af Generalforsamling, Årsrapport samt formandens beretning 2020 WIZO Danmark

Mandag d. 19. april 2021 afholdt WIZO Danmark Generalforsamling på Zoom. I år havde WIZO Danmark inviteret henholdsvis World WIZOs President Esther Mor og Chairperson Anita Friedman til at komme med et lille indlæg hver især forud for selve generalforsamlingen. Esther Mor fortalte blandt andet om den indsats WIZO har gjort ved at oprette et … Continue reading Referat af Generalforsamling, Årsrapport samt formandens beretning 2020 WIZO Danmark