WIZO DANMARKS NYHEDSBREV nr. 2, 2022. 20. årgang
Velkommen til WIZO Danmarks nyhedsbrev nr. 2. 2022. Her kan du læse formandens ord, orientere dig i WIZO Danmarks bidrag til Jødisk Kulturfestival, læse om vores kommende projekter og arrangementer, se hvem der fylder rundt og meget mere. God læselyst! 
Formanden har ordet:
Efter generalforsamlingen den 26. april, er bestyrelsen parat til at tilbyde forskellige oplevelser i foreningens regi. Såvel generalforsamlingen som de førstkommende arrangementer er omtalt i dette nyhedsbrev, så her vil jeg bare med stor glæde tilføje, at vi i det forløbne år har kunnet yde en økonomisk hjælp udover det sædvanlige til både WIZO´s arbejde i Israel, men også til projekter herhjemme. Vi fik en arv, der var øremærket et WIZO-projekt i Israel på 8 mill.kr. Det beløb er ydet til en ny bygning i kostskolen (youth village) Gan Vanof, som ligger i Tel-Aviv forstaden Petach Tikva. Med den nye bygning kan skolen rumme yderligere 200 børn/unge med anlæg for en form for idræt, og byen vil i tilknytning hertil anlægge de nødvendige sportsfaciliteter, fx en svømmehal. Stor glæde for os i WIZO Danmark at kunne være med til gennemføre dette projekt. Husk 50% af eleverne på vore kostskoler er fra lavindkomst familier, der her har mulighed for at få den uddannelse, de ønsker. Herudover har vi som vanligt støttet bl.a. vuggestuen i Karmiel og sfo´en i Bnei Brak, så lidt over 9 mill. kr. er sendt til Israel. Alligevel har vi også været i stand til at yde støtte til forskellige dansk jødiske projekter for 60.000 kr., som har været til glæde for såvel børn, voksne og ældre. Tak til alle jer medlemmer og faddere for at dette var muligt, og jeg håber, at I også i det kommende år vil være med til få gode oplevelser samtidigt med at støtte vores arbejde for andre.

God læselyst og god sommer

Dorrit Raiter

WIZO Danmarks salgsbod på kulturfestivalen

Jødisk Kulturfestival er på trapperne og WIZO Danmark deltager selvfølgelig med flere arrangementer i den sammenhæng, dels i samarbejde med Keren Hayesod Denmark, dels med Coordination Committee – se neden for. Men traditionen tro vil WIZO også have en bod i synagogegården den 12. juni, hvor det vil være muligt at købe chanukka-stager, kippot, challah-duge, mezuzot, smykker, bøger og postkort. Kig forbi og bliv fristet af alle vores varer fra Israel.
Har du lyst til at stå i boden på et tidspunkt i løbet af søndagen, kan du kontakte os på kontakt@wizo.dk

400 års dansk-jødiske familiehistorie

Kom og hør Hanne Foighel fortælle om sin kommende bog ‘Mine 400 år gamle dansk-jødiske rødder’. Bogen udgives af Dansk Jødisk Museum til november i forbindelse med fejringen af 400 års jødisk historie i Danmark. Det hele begynder med et gammelt regnehæfte, hvor hendes oldefar William Heckscher i 1922 skriver sine livserindringer. Familiens rødder går tilbage til Altona i 1660, og den første Hechscher kom til København i 1727. Bogen berører bl.a. jøderne i Altona, det jødiske borgerskab, Ballins selvmord og Landmandsbankens krak, Galizien og den russiske immigration, krigen, flygtningetiden, hendes far, Isi Foighels tid som formand for Mosaisk Troessamfund, modtagelsen af de polske flygtninge og oprettelsen af New Outlook.
Arrangør: WIZO Danmark og Keren Hayesod Danmark. Torsdag den 9. juni 2022 kl. 13.00-14.00 i Salen.

Den første ghetto i København

I november 1908 var en menneskejagt i gang i Københavns indre by. En russisk indvandrer havde skudt sin danske arbejdsgiver og forsøgt at gemme sig blandt Lille Brøndstrædes østeuropæiske jøder. Drabssagen satte fokus på den usle bydel, som pressen kort forinden havde døbt ”Københavns ghetto”, og på et betændt begreb, der rimede på fremmedfrygt, forbrydelse og fattigdom. Senere er andre ghettoer opstået og med dem diskussion om, hvorvidt udlændinge nogensinde kan blive til rigtige danskere. Det har vi skændtes om lige siden. Migrationsforsker Garbi Schmidt vil i samtale med Tine Bach indvie dig i indvandringens farverige aftryk med fokus på jødisk ghetto-historie i DK.
Arrangør: WIZO Danmark og Coordination Committee.
Søndag den 12. juni 2022 kl. 15.-16.30 i biblioteket.

WIZO Danmark samlede ind til pesach-kurve og ukrainske flygtninge   
Behovet for pesach-kurve blev i år noget større, idet der som bekendt er kommet ukrainske flygtninge i WIZO´s varetægt. De er blevet indlogeret i nogle af vores kostskoler (Youth Villages), nemlig Hadassim og Nahalal Youth villages. Det øgede behov gjorde, at WIZO Danmark startede en indsamling til pesach-kurve.  De var i år langt væk fra deres hjem og i de fleste tilfælde også fra deres mænd og fædre, hvilket betød, at de alene af den grund ville opleve en anderledes pesach end normalt. Det var et stort ønske fra WIZO Danmarks bestyrelse, at vi kunne være med til at gøre fejringen så god som mulig.
Vi modtog 8235 kr. Derudover lagde WIZO Danmark 50.000 kr. oven i dette beløb, således at de ukrainske familier og andre økonomisk trængte familier i Israel kunne opleve en god pesach-fejring. 

WIZO Danmark  vil gerne takke alle jer, der deltog i indsamlingen til pesach-kurve i Israel.
Tak til: Mette Vainer Wegloop, Dorrit Raiter, Charlotte Talmay, Nina Roth, Sigge Enk, Kate Krivaa, Eva Lehrer, Tine Bach, Jeanette Woolf Reilund, Siv Isaak, Rosa Blustejn, Hans Egon Hansen, Karen Melchior, Anne Marie Zachriassen, Lis Gutkin, Yvonne Harild, Gudrun Larsen, Natan Ganc, Thomasz Goldman, Dorrit Jensen, Leslie Rubuchin, Mette H. Sommer, Elise Margrethe Larsen og Vivian Metz

WIZO WALK – SAVE THE DATE
Traditionen tro afholder WIZO Danmark den årlige WIZO Walk. Det bliver den 28. august 2022.
I år går turen til Holte, hvor vi vil se på jødisk historie i området. Planlægningen er i fuld gang, og nærmere information vil følge, når vi nærmer os august. Men indtil videre kan man reservere dagen, hvis man ønsker at bruge en søndag i godt selskab, hvor man både får bevæget sig og bliver beriget med viden om lokalområdets jødiske historie.
RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE

Maj: Anita Silber Petersen, Birte Bune Smith, Annelise Cohen og Mathilda Mazal Meyer
Juni: Rosa Blusztejn
Juli:  Elisabeth Feder, Hanne Rosenzweig, Lissascha Sårde, Liba Rappeport og Rebecca Kormind
August: Kristina Hansen
FØDSELSDAGSFONDEN
Januar: 600 kr. : Ursula Nadelmann, Lizzi Norden og Elena Rubinstein
Februar: 1027 kr. : Inge Gorodkin, Kate Krivaa, Dorrit Raiter og Jytte Tove Rosendahl
Marts: o kr.
April: 750 kr. : Rita Knoll, Helen Unterschlag, Liliana Vielfreund
GENERALFORSAMLING 2022
Den 26. april afholdt WIZO Danmark generalforsamling.
Før generalforsamlingen holdt Ambassadørfruen, Tamar Akov, der har specialiseret sig i bæredygtige design-udfordringer, et spændende og tankevækkende oplæg om de helbredsmæssige, sociale, økonomiske, uddannelsesmæssige og kulturelle aspekter ved sanitære forhold med særligt henblik på Indien, hvor hun har boet.
Herefter berettede Dorrit om foreningens virksomhed, årets aktiviteter og kommende arrangementer. Lone Nachmann fremlagde det reviderede årsregnskab, der blev godkendt.
På valg til bestyrelsen er: Karen Melchior, Karen Henriksen, Monica Salimanov og Ora Oshri. Alle på nær Karen Melchior var villige til at genopstille. Jaffa Krasnik opstillede til bestyrelsen. Jaffa har tidligere været i bestyrelsen. Jaffa blev valgt. Dina Bergmann var på valg og modtog ikke genvalg. Vi fortsætter derfor uden suppleanter til bestyrelsen, da ingen stillede op.

Bestyrelsen 2022:

Dorrit Raiter (formand)
Lone Nachmann (næstformand og kasserer)
Karen Henriksen
Monica Salimanov
Ora Oshri
Marina Sevel-Lilholt
Jaffa Krasnik

Referat af generalforsamlingen kan læses her

SÅ ER DET TID TIL AT BETALE KONTINGENT TIL WIZO DANMARK FOR 2022
Pensionister og studerende:150 kr.

Øvrige medlemmer: 250 kr.
Konto nr. 4180 9027386
MobilePay: 67755
Mærk venligst indbetalingen: “Kontingent 2022”
Hvis du ønsker at trække dit bidrag fra i skat, skal du huske at oplyse dit CPR-nummer til WIZO kontoret. Hvis WIZO Danmark har dit CPR-nummer, bliver dine bidrag til eksempelvis “gaver”, “sponsor”, “fadder” og “fødselsdagsfonden” automatisk opgivet til SKAT.
Kontingentbetalingen kan ikke fratrækkes i SKAT.
WIZO er godkendt efter paragraf 8A i indsamlingsloven, hvilket betyder at bidragsydere kan trække deres bidrag
på op til 17.000 kr. i 2022 fra i skat.

FORÆR ET MEDLEMSKAB TIL WIZO DANMARK

Står du og mangler en fødselsdagsgave til din datter, din kusine, din mor, din søster, din niece eller din moster, har du mulighed for at forære hende et års medlemskab til WIZO Danmark.
Studerende og pensionister 150 kr. Øvrige 250 kr. Kontakt WIZO på kontakt@wizo.dk eller på 27810100, så laver vi et gavekort til dig.

Copyright © WIZO Danmark All rights reserved.
Vi behandler dine oplysninger fortroligt
Redaktion af nyhedsbrevet: Tine Bach
Kontakt@wizo.dk
Krystalgade 12, 1172 København k
Mobil: 27810100

Our mailing address is:
kontakt@wizo.dk