HJÆLP til de ukrainske flygtninge og andre økonomisk trængte familier i Israel
Siden sidste års pesach er behovet for pesach-kurve blevet noget større, idet der i år er ukrainske flygtninge i WIZO´s varetægt. De er blevet indlogeret i nogle af vores kostskoler (Youth Villages), nemlig Hadassim og Nahalal Youth villages. Derfor håber vi, at vi kan bidrage til, at de også i år kan opleve en god pesach-fejring. De er i år langt væk fra deres hjem og i de fleste tilfælde også fra deres mænd og fædre, hvilket betyder, at de alene af den grund vil opleve en anderledes pesach end normalt. Derfor er det et stort ønske fra WIZO Danmarks bestyrelse, at vi kan være med til at gøre fejringen så god som mulig, og hertil har vi brug for et bidrag fra jer medlemmer, venner og alle jer, der kan og vil være med til at drage omsorg for dem, der virkelig har brug for denne håndsrækning. Udover de ukrainske familier er der også er andre økonomisk trængte familier i Israel, som stadig lider under konsekvenserne af sidste års Corona-nedlukninger.
                      Vore 5 Youth Villages vil få leveret de indkøbte madvarer mv. umiddelbart før pesach, hvorefter alle elever i løbet af en dag vil pakke dem i kasser, hvorefter de fyldte kasser bliver fordelt til alle de trængte familier. På de to kostskoler, hvor de ukrainske familier befinder sig, vil personale og frivillige fejre pesach sammen med dem.
                      WIZO har allerede, udover at sørge for indkvartering af ukrainerne, også sørget for tøj til dem. Kort efter deres ankomst blev de inviteret til at komme ind i WIZO´s genbrugsforretninger, hvor de kunne forsyne sig med, hvad de havde brug for af tøj, sko og legetøj.
                      Det er WIZO Danmarks ønske, at vi udover at støtte WIZO´s institutioner og projekter til glæde for økonomisk trængte familier i Israel, vil være i stand til at støtte de ukrainske flygtninge så længe, de har brug for hjælp fra os.

Du kan bidrage til pesach-kurve ved at sende et beløb på MobilePay: 67755 eller til konto: 4180 9027386. Husk at mærke indbetalingen: ”Pesach-kurv”.

WIZO Danmark ønsker alle pesach sameach og god påske!