GENERALFORSAMLING I WIZO Danmark den 26. april 2022 kl. 18.00

Ambassadørfruen Tamar Akov indleder med et foredrag kl.18.00 inden den ordinære generalforsamling begynder kl. 19.00. Da der vil blive serveret en sandwich kl. 18.00, vil vi af hensyn til bestilling, gerne vide om du kommer inden den 25. april kl. 12.00.
1. Formand Dorrit Raiter byder velkommen.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om WIZO Danmarks virksomhed v/Dorrit Raiter.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Lone Nachmann.
5. Kontingent. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at faddere kan opnå medlemskab.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Karen Melchior, Karen Henriksen, Monica Salimanov, Ora Oshri og Dina Bergmann.
Karen Henriksen, Monica Salimanov og Ora Oshri genopstiller.
Karen Melchior og Dina Bergmann genopstiller ikke. Jaffa Krasnik stiller op til bestyrelsen og der er plads til flere medlemmer.
Hvis du selv ønsker at stille op til bestyrelsen, vil vi meget gerne høre fra dig.
Du kan kontakte bestyrelsesformand Dorrit Raiter på kontakt@wizo.dk inden bestyrelsesmødet.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller, at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2021, har stemmeret.