WIZO DANMARKS (ekstra) NYHEDSBREV 2023. 21. årgang
Kom og sig farvel til Dorrit Raiter og Lone Nachmann ved en afskedsreception den 29. marts kl. 16.00-18.00
Indbydelse til AFSKEDSRECEPTION for Dorrit Raiter og Lone Nachmann onsdag den 29. marts kl. 16.00 i Biblioteket i Det Jødiske Hus – før generalforsamlingen

Efter at have besiddet posten som formand for WIZO Danmark i 17 år for Dorrits vedkommende og næstformand i 14 år og kasserer i hen mod 40 år for Lones vedkommende, har de begge valgt ikke at genopstille til næste generalforsamling.
WIZO Danmark vil gerne ved en reception sige stor tak til Dorrit og Lone for deres store og mangeårige indsats. De har begge været med til at udvikle og præge WIZO Danmarks arbejde og har sat markante aftryk i Danmark såvel som i Israel. I den anledning inviteres alle til en afskedsreception onsdag den 29. marts kl. 16.00-18.00 til et glas og lidt forplejning. Vi håber, at så mange som muligt vil kigge forbi og sige dem pænt farvel. Alle er velkomne.
Det vil glæde Dorrit og Lone, at man i forbindelse med deres udtræden af bestyrelsen har lyst til at støtte WIZO Danmark med et beløb til brug for WIZO’s arbejde i Israel og jødiske projekter herhjemme. Beløb kan indbetales på mobilepay: 67755 mærket ‘Dorrit og Lone’.Med venlig hilsen
Bestyrelsen
WIZO Danmark indkalder til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag den 29. marts 2023 i det Jødiske Hus, Biblioteket, Krystalgade 12, København K
Dagsorden
 1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/Dorrit Raiter
 4. BERETNING FRA
  WIZO Walk v/Jeanette Reilund
 5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
  V/Lone Nachmann
 6. KONTINGENT
  Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.
 7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
 8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
  På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter, Lone Nachmann og Marina Sevel-Lilholt. Dorrit Raiter og Lone Nachmann modtager ikke genvalg.
  Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen: Anne-Marie Katznelson og Anat Taboul Henriksen
 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
 10. VALG AF REVISOR
  Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
 11. EVENTUELT
Ethvert medlem, der er ajour med kontingent for 2022 har stemmeret.
Information om tidspunkt fås på kontakt@wizo.dk eller på mobil: 27810100
FÅ KONTINGENTBETALINGEN TIL WIZO DANMARK UD AF VERDEN – BETAL ALLEREDE NU FOR 2023
Husk, at du skal være ajour med dit kontingent for 2022, hvis du vil have stemmeret til generalforsamlingen
Pensionister og studerende:150 kr.
Øvrige medlemmer: 250 kr.
Konto nr. 4180 9027386
MobilePay: 67755
Mærk venligst indbetalingen: “Kontingent 2023”

FORÆR ET MEDLEMSKAB TIL WIZO DANMARK
Står du og mangler en fødselsdagsgave til din datter, din kusine, din mor, din søster, din niece, din svigerinde eller din moster, har du mulighed for at forære hende et års medlemskab til WIZO Danmark.
Studerende og pensionister 150 kr. Øvrige 250 kr. Kontakt WIZO på kontakt@wizo.dk eller på 27810100, så laver vi et gavekort til dig.