Ny situation for WIZO Danmark som forening
Kære alle medlemmer, faddere og øvrige bidragydere,

WIZO Danmark er desværre blevet meddelt, at vi har mistet vores status som §8A forening. For at være en §8A forening, er der to kriterier, man skal opfylde: Man skal have over 300 kontingentbetalende medlemmer og over 100 gavegivere, der vel at mærke har givet 200 kr. eller derover. Det sidste kriterie er desværre ikke blevet indfriet i 2022. At være en §8A forening betyder, at vores bidragydere kan trække deres bidrag på op til 17.000 kr. fra i SKAT og det er selvfølgelig vigtigt for mange, når de har besluttet sig for at donere et beløb til WIZO Danmark.

Det positive er dog, at vi har mulighed for atter at blive en §8A forening, hvis vi inden 1. oktober 2023 igen er kommet op på 100 gavegivere på 200 kr. eller derover.

Det er dog lige så vigtigt, at I også husker at betale jeres kontingent. Når et ældre medlem, som hele livet trofast har betalt kontingent til WIZO, pludselig holder op med det, er vi klar over, at det ikke er ond vilje, men måske snarere skyldes digitaliseringen af vores samfund, og at alt det med computere og MitID kan volde problemer for mange. Måske kender du et WIZO-medlem, der har brug for hjælp til at få betalt sit kontingent?


WIZO Danmark har i denne vanskelige situation en bøn til dig:
1) Husk at betale dit kontingent for 2023. Hjælp om muligt én du kender med det.
2) Har du 200 kr. i overskud som kan komme vores kvinder og børn til gode i Israel, vil vi være meget taknemmelige for dit ekstra bidrag, der kan medvirke til, at vi atter opnår status som en §8A forening. 

Pensionister og studerende:150 kr.
Øvrige medlemmer: 250 kr.
Konto nr. 4180 9027386
MobilePay: 67755
Mærk venligst indbetalingen: “Kontingent 2023”
Har du spørgsmål eller er der noget du er i tvivl om, er du meget velkommen til at kontakte os.

På forhånd mange tak,

Bestyrelsen