WIZO DANMARKS NYHEDSBREV nr. 1, 2023. 21. årgang
Velkommen til WIZO Danmarks Nyhedsbrev nr. 1. 2023: Om indkaldelse til generalforsamling, afskedsreception for Dorrit Raiter og Lone Nachmann, udflugt til Auschwitz-udstillingen i Malmø, MOR-konference i Israel og meget mere.
Formanden har ordet: 
Efter nogle stille år, har vi nu taget hul på et nyt år med en plan om, at dette år skal byde på nye tiltag i foreningen. Der vil ske forandringer i foreningens ledelse, idet der vil ske et formands- og næstformandsskifte. På årets generalforsamling vil der skulle vælges nye medlemmer af bestyrelsen som erstatning for dem, der går ud af bestyrelsen. Som bekendt siges det, at en forening har godt af ”at ryste posen” en gang imellem. For WIZO Danmark er det blevet tid til at ”ryste posen”, så efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelse konstituere sig og vælge ny formand og næstformand samt kasserer.
Det har været en fornøjelse for mig at beklæde formandsposten i så mange år i samarbejde med forskellige bestyrelser om at støtte WIZO´s projekter i Israel, menighedens projekter herhjemme samtidig med, at medlemmer, faddere og venner har fået gode oplevelser sammen. Heldigvis har kassereren været den samme igennem alle årene, hvilket gav mig en sikker viden om, at der altid har været styr på foreningens økonomi.
I dette Nyhedsbrev annonceres årets generalforsamling og fejring af Jom Haatzmaut foruden begivenheder, der allerede har fundet sted i år, omtales.
Jeg ønsker dette nyhedsbrevs læsere et godt og spændende nyt år med WIZO Danmark!
Dorrit Raiter
Indbydelse til AFSKEDSRECEPTION for Dorrit Raiter og Lone Nachmann onsdag den 29. marts kl. 16.00 i Biblioteket i Det Jødiske Hus – før generalforsamlingen

Efter at have besiddet posten som formand for WIZO Danmark i 17 år for Dorrits vedkommende og næstformand i 14 år og kasserer i hen mod 40 år for Lones vedkommende, har de begge valgt ikke at genopstille til næste generalforsamling.
WIZO Danmark vil gerne ved en reception sige stor tak til Dorrit og Lone for deres store og mangeårige indsats. De har begge været med til at udvikle og præge WIZO Danmarks arbejde og har sat markante aftryk i Danmark såvel som i Israel. I den anledning inviteres alle til en afskedsreception onsdag den 29. marts kl. 16.00-18.00 til et glas og lidt forplejning. Vi håber, at så mange som muligt vil kigge forbi og sige dem pænt farvel. Alle er velkomne.
Det vil glæde Dorrit og Lone, at man i forbindelse med deres udtræden af bestyrelsen har lyst til at støtte WIZO Danmark med et beløb til brug for WIZO’s arbejde i Israel og jødiske projekter herhjemme. Beløb kan indbetales på mobilepay: 67755 mærket ‘Dorrit og Lone’.Med venlig hilsen
Bestyrelsen
WIZO Danmark indkalder til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag den 29. marts 2023, i det Jødiske Hus, Biblioteket, Krystalgade 12, København K
Dagsorden
 1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/Dorrit Raiter
 4. BERETNING FRA
  WIZO Walk v/Jeanette Reilund
 5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
  V/Lone Nachmann
 6. KONTINGENT
  Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.
 7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
 8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
  På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter, Lone Nachmann og Marina Sevel-Lilholt. Dorrit Raiter og Lone Nachmann modtager ikke genvalg.
  Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen: Anne-Marie Katznelson og Anat Taboul Henriksen
 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
 10. VALG AF REVISOR
  Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
 11. EVENTUELT
Ethvert medlem, der er ajour med kontingent for 2022 har stemmeret.
Information om tidspunkt fås på kontakt@wizo.dk eller på mobil: 27810100
SAVE THE DATE
Stor Jom Haatzmaut fejring søndag den 30. april i Valbyhallen. Nærmere info om tidspunkt og program følger
Auschwitz udstilling:
Not Long Ago, Not Far Away

Den første søndag i januar var vi en gruppe på 11 personer, der deltog i WIZO Danmarks tur til Malmø for at se Auschwitz-udstillingen “Not Long Ago, Not Far Away”, der var en samproduktion af Musealia og Auschwitz-Birkenau Statsmuseum.
Det er en vandreudstilling med mere end 700 originale objekter fra Auschwitz, som blandt andet bestod af små personlige ejendele fra nogle af ofrene, fysiske ting fra den enorme lejr, dokumenter og upublicerede videomaterialer.
Langt størstedelen af genstande, billeder og videomaterialer i denne udstilling har aldrig været vist for offentligheden før. Vi blev guidet af en audioguide gennem de fire områder, som udstillingen er opdelt i.
Der var følgende danske genstande på udstillingen:

 • Togbillet til Snekkersten, som var en returbillet for at sløre, at han kun skulle én vej
 • Sweater brugt i Theresienstadt, som begge har tilhørt Ralph Oppenheim
 • Smalfilm fra før Anden Verdenskrig – om en dansk families shabbat afholdt udenfor i Nordsjælland.

Udstillingen gjorde et stort indtryk på os alle, den var velorganiseret, og man kunne hver for sig fordybe sig i udstillingen. Specielt videomaterialerne med udsagn af førstehåndsvidner var rørende at lytte til.
Vi mødtes med medlemmer af WIZO Malmø på udstillingen. Bagefter var vi inviteret hjem hos en af dem privat, hvor vi havde en hyggelig eftermiddag med sandwich, kage og kaffe.

Monica Salimanov, bestyrelsesmedlem i WIZO Danmark

Meeting of Representatives (MOR) i Tel Aviv, Israel 15. – 19. januar 2023:
Together Again
WIZO Danmark var repræsenteret af formanden, Dorrit Raiter, der sammen med repræsentanter fra 39 andre WIZO organisationer deltog i diverse møder, festligheder og besøg på flere WIZO institutioner. Stemningen var høj, idet det var en stor glæde for alle deltagere endelig at kunne være sammen igen 3 år efter, vi sidst var fysisk sammen.
Corona har været en hård nyser rent økonomisk for mange af WIZO´s 800 institutioner og projekter, hvilket har betydet, at der i løbet af 2022 måtte skæres ”ind til benet” og lukke eller nedskalere institutioner/projekter for at holde udgifter og indtægter i passende forhold til hinanden. Derudover har de mange valg til Knesset i Israel betydet, at ansvar for og tilsyn med ”Day Care Centers” er flyttet frem og tilbage mellem ministerierne, og det har haft nogle uheldige konsekvenser. Med forventning om bedre økonomi og ro i forhold til regeringen i 2023, ser dette års budget rigtigt fint ud, og en mere rolig arbejdsgang forventes til gavn for børn, forældre og personale. Jeg håber selvsagt, at WIZO Danmark også i år vil være i stand til at bidrage med samme beløb som tidligere. Jeg kom hjem med en varm tak fra lederne af de to institutioner, vi støtter, ligesom fra ledelsen af World WIZO for de ekstra projekter, vi også sidste år var i stand til at støtte. Denne tak lader jeg hermed gå videre til alle jer medlemmer, faddere og andre, der også i 2021 og 2022 donerede store som små beløb. TAK.Dorrit Raiter, formand for WIZO DanmarkFoto 1: Dorrit sammen med formanden for WIZO Sverige ved Hakotel
Foto 2: Dorrit på besøg i Lotus
Foto 3: Dorrit på besøg i Lotus
Foto 4: Festlig stemning til MOR konference
Lone og Henry Nachmann fejrede diamantbryllup
Den 27. januar 2023 kunne Lone og Henry Nachmann fejre diamantbryllup. Diamantbrudeparret blev blandt andet fejret med kiddush i syanagogen, hvor det ikke kun var deres 60årige lange ægteskab, der blev hyldet, men tillige deres store og livslange frivillige arbejde i Det Jødiske Samfund – både i foreningsregi og som synagogeforstandere. WIZO Danmark ønsker dem begge stort tillykke, men vi sender en særlig tak til Lone for sit mangeårige virke både som kasserer for og næstformand i WIZO Danmark.
I anledning af deres diamantbryllup var det Lone og Henrys ønske, at man kunne støtte de jødiske foreninger, vi har i vores samfund.
I WIZO Danmark er der i den anledning indkommet 6700 kr. til  gavn og glæde for børn i vores institutioner i Israel.
Vi takker alle, der har sendt et bidrag og en hilsen til diamantbrudeparret.
Bliv medlem af WIZO Danmark og vær med til at gøre en forskel for kvinder og børn
WIZO – Womens International Zionist Organisation
WIZO yder hjælp til socialt trængte og udsatte kvinder og børn i Israel.
WIZO er Israels største NGO og driver 180 daginstitutioner, ni skoler og to hjem for voldsramte kvinder og deres børn.
WIZO er en upolitisk international bevægelse dedikeret til at fremme kvinders status og rettigheder.
WIZO Danmark er en dansk kvindeorganisation, som er sponsor for vuggestuen Lotus i Israel. Der er plads til 76 børn fra 0-5 år. Mange af børnene er indvandrere fra det tidligere Sovjetunionen og Etiopien og kommer fra socialt belastede familier.
Det gælder for alle WIZO’s institutioner, at både børn og personale kommer fra såvel jødiske, arabiske og drusiske befolkningsgrupper i Israel.

Hvorfor være medlem af WIZO Danmark? Alle jødiske kvinder eller kvinder med en jødisk tilknytning kan blive medlem af WIZO Danmark. Uanset om du har dit udspring i den dansk-jødiske menighed eller ej, giver et medlemskab af WIZO Danmark dig mulighed for at styrke dit jødiske netværk.
Kunne det være noget for dig er du velkommen til at kontakte os på kontakt@wizo.dk eller på 27810100 for at høre nærmere.
Et medlemskab koster 150 kr. for studerende og pensionister og 250 kr. for øvrige – om året.
Vi glæder os til at høre fra dig.

RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE

April: Danielle Nissenbaum, Olga Lindow, Lone Nachmann og Anne-Lise Nadelmann
Maj: Marianne Nagler, Karen Melchior, Margit Vainer og Dvora Berenstein
Juni: Yvonne Fingeret
FØDSELSDAGSFONDEN
December: 200 kr. : Annette Freifeldt
Januar: 0 kr.
Februar: 578 kr. Dorrit Raiter og Kate Krivaa
GAVER
December: 4750 kr.: Margit Aeschlimann, Laila Falk, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Lizzy Inge Bundgård Jensen, Hanne Vibeke Kassis, Bente Melchior, Henry Nachmann, Lone Nachmann og Noomi Rubinstein
Januar: 3370 kr.: Silja Vainer, Eva Schwarz, Katja Rosenfeld, Danielle Nissenbaum, Ruth Nathan, Anne-Lise Nadelmann, Nina Melchior, Bent Lexner, Lone Hertz, Anni Glick, Mette Gerschwald, Charly Garbarsch Elsebeth Dupont, Finn Altschuler og Birthe Plon.
Februar: 300 kr.: Ruth Shapiro
SPONSOR
December: 0 kr.
Januar:1100 kr.: Susanna Fischermann, Tine Bach, Karen Henriksen, Jaffa Krasnik, Marina Sevel-Lilholt, Dorrit Raiter, Elon Cohn, Lone Nachmann, Ora Oshri og Monica Salimanov
FÅ KONTINGENTBETALINGEN TIL WIZO DANMARK UD AF VERDEN – BETAL ALLEREDE NU FOR 2023
Husk, at du skal være ajour med dit kontingent for 2022, hvis du vil have stemmeret til generalforsamlingen
Pensionister og studerende:150 kr.
Øvrige medlemmer: 250 kr.
Konto nr. 4180 9027386
MobilePay: 67755
Mærk venligst indbetalingen: “Kontingent 2023”

FORÆR ET MEDLEMSKAB TIL WIZO DANMARK
Står du og mangler en fødselsdagsgave til din datter, din kusine, din mor, din søster, din niece, din svigerinde eller din moster, har du mulighed for at forære hende et års medlemskab til WIZO Danmark.
Studerende og pensionister 150 kr. Øvrige 250 kr. Kontakt WIZO på kontakt@wizo.dk eller på 27810100, så laver vi et gavekort til dig.