WIZO Danmark indkalder til ordinær GENERALFORSAMLING
tirsdag den 7. maj 2024, i det Jødiske Hus,
Biblioteket, Krystalgade 12, København K

Kontakt kontoret for tidspunkt.

 1. FORMAND Marina Sevel-Lilholt byder VELKOMMEN
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/Marina Sevel-Lilholt
 4. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
  V/Anne-Marie Katznelson
 5. KONTINGENT
  Bestyrelsen foreslår at sætte kontingentet op til hhv. 200 kr. for studerende og pensionister og 300 kr. for øvrige.
 6. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
 7. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
  På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Karen Henriksen, Monica Salimanov og Jaffa Krasnik. Jaffa Krasnik genopstiller. Karen Henriksen og Monica Salimanov modtager ikke genvalg. 
 8. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
 9. VALG AF REVISOR
  Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
 10. EVENTUELT

Ethvert medlem, der er ajour med kontingent for 2023 har stemmeret.
Tilmelding til generalforsamlingen på: kontakt@wizo.dk