En større arv fra et medlem har gjort det muligt for WIZO Danmark at støtte dette projekt, som ellers var truet med lukning på grund af mangel på økonomiske midler.

Centeret ligger i Pardes Katz i Bnei Brak nær Tel Aviv. Her bor mange fattige, etiopiske immigrantfamilier, som er brugere af dette WIZO center. I 2006 så Centerets frivillige medarbejdere, at behovet for en større indsats over for brugernes børn var nødvendig. Med donationer fra ” Friends of WIZO” blev det muligt at etablere denne indsats.

Siden har det hovedsageligt været børn i alderen 6—18 år, som har fået hjælp til deres lektier, og der skete hurtigt en synlig forbedring af børnenes faglige niveau i skolefag som ivrit, engelsk, matematik og naturteknik.

Centret skulle nu lukke, selvom der stadig er børn, der har brug for denne hjælp, da de donerede midler var opbrugt.

Det er en stor glæde for os i WIZO Danmark at kunne bruge arven fra et medlem til at hjælpe disse børn. Vi vil følge disse børn og fortælle om, hvordan det går dem.