WIZO basar søndag den 19. november 2017 kl. 12-16. Se programmet her.

Datoen for årets basar i København nærmer sig og alle, der læser dette, er hermed inviteret til at deltage i denne årlige begivenhed. Stedet er – ja, hvis det var gået som rabbinerne prædiker – ville det have været et nyt sted i år. Men det gik anderledes, så alt er ved det gamle, i hvert fald dette år med, – og stedet er stadig Carolineskolens gammelkendte lokaler på Bomhusvej 18. Basaren flytter først til en ny adresse, efter at Carolineskolen er flyttet. I år vil vi således hylde det gammelkendte og endnu engang fylde Carolineskolens gymnastiksale, klasselokaler mm. med muligheder for at prøve lykken samt gøre nogle gode køb, foruden unde sig selv at fylde maven med gode jødiske retter. Alt dette kan ske, medens der fra scenen vil være underholdning som fx sang og musik. Årets hovednavn er i øvrigt selveste Peter A.G!

Med andre ord sætter vi i WIZO igen i år alle sejl til for at kunne tilbyde oplevelser af forskellig art, som kan nydes sammen med familie og venner en søndag eftermiddag. Samtidig kan man yde økonomisk støtte til mennesker, der har brug for det, sådan som man som en godt menneske i bedre kår, føler sig forpligtede til at gøre. Den årlige basar er en tradition, som i Danmark nu er 71 år gammel. Den er en tradition, som vi i WIZO er villige til videreføre så længe, at der er basis for det. Vi i WIZO har gennem de senere år oplevet, at muligheden for at kunne glæde andre med oplevelser som spændende foredrag og lignende er blevet mindre i takt med, at nye foreninger skyder frem med disse tilbud. Derfor er den årlige basar det arrangement, vi satser på så længe, at der er interesse for det fra både medlemmernes, hjælpernes og gæsternes side. Vi håber at se så mange i år, at skolen overalt vil blive fyldt med glæde og latter søndag den 19. november 2017 i tidsrummet kl. 12.00 – 16.00. Overskuddet går som altid til nogle af de 800 institutioner og projekter, WIZO i samarbejde med den israelske stat med flere har gang i til glæde for børn, teenagere, kvinder og mænd i Israel, men også jødiske institutioner og lignende herhjemme.

Vel mødt den 19. november 2017 på Carolineskolen.

Dorrit Raiter

WIZO Danmark