Fra Israel har vi modtaget en opdatering på, hvordan WIZO kan hjælpe den israelske befolkning under den nuværende ekstremt vanskelige periode.

WIZO er som andre organisationer blevet tvunget til at lukke de fleste af sine institutioner, herunder vuggestuer, skoler, fritidshjem, kostskoler, men holder stadig de to hjem for voldsramte kvinder og deres børn åbne. Derudover udnytter WIZO sin mangeårige erfaring og ekspertise til at tilbyde specielle tjenester, der gavner tusinder af israelere, som er blevet kastet ud i pludselig og alvorlig nød.

Et godt eksempel er vores forskellige rådgivnings- og telefonhoteller, som er blevet diversificeret og udvidet, vel vidende at mange flere mennesker end normalt har behov for hjælp. Der er tale WIZO hotline/hjælpelinje for følgende områder:

  • Kvinders rettigheder på arbejdspladsen. En uge ind i Corona virus perioden er der oplevet en stigning på 50% i opkald på denne hotline. Opkaldene drejer sig om, hvilke rettigheder kvinderne har til at modtage løn i tilfælde af at være sat i isolering, karantæne og er hjemsendt fra arbejdet.
  • Familieret. 30 juridiske kontorer rundt om i landet er lukket under Corona krisen og er erstattet af en hotline for at hjælpe i såvel verserende sager som i nye.
  • Forældrerådgivning. Denne hotline er siden lukningen af daginstitutioner mm. oversvømmet med opkald, hvor der søges vejledning og værktøjer til at håndtere en række forældre- og familieproblemer i skyggen af Corona krisen. Det drejer sig især om håndtering af stress og adfærdsændringer.
  • Vold i hjemmet. Denne hotline hjælper mænd, der har behov for hjælp til at bryde sit eget voldsmønster i familien, og kapaciteten er udvidet i høj grad med udvidet åbningstider, da det forventes, at behovet for hjælp til at undgå at reagere voldeligt stiger, når familien befinder sig isoleret derhjemme i længere tid.

Herudover har lederen fra det af WIZO Danmark sponsoreret fritidshjem ”Pardes Katz” i Bnei Brak, Racheli Mangoli oplyst, at hun har åbnet fritidshjemmet nogle timer om formiddagen for 3 skoleelever, der ikke har en pc derhjemme. De kommer hver med en forælder, der hjælper sit barn med lave skoleopgaver online.

Kontakten mellem børn og lærere/pædagoger opretholdes ved udveksling af video og telefonopkald. Bl.a. har lærerne på kostskolen ”Nir Haemek” sendt denne video til skolens elever. Se den her.

 

Vi i WIZO Danmark har en bøn til jer, der læser med her om at donere en sum til at kunne yde den ekstra hjælp, der er behov for under denne krise, bl.a. til de Pesach kurve, vi traditionelt uddeler til særligt nødstedte familier. Under den nuværende krise, er det mere end normalt vigtigt at have nok kurve at dele ud, da behovet nu er større end normalt.

Bidrag kan indbetales på kontonummer: 4180-9027386

eller på Mobil Pay: 67755 med mærkningen: «Donation Corona»

Ethvert bidrag modtages med taknemlighed.

Bestyrelsen for WIZO Danmark ønsker alle et godt helbred samt Chag Pesach Sameach og God Påske.