WIZO DANMARKS NYHEDSBREV nr. 1, 2022. 20. årgang
Nyt år og nyt nyhedsbrev
Velkommen til WIZO Danmarks nye nyhedsbrev. Vi er glade for at kunne præsentere et nyt design og et system, der samtidig vil gøre det lettere for os at informere om, hvad der sker af spændende ting og hvilke arrangementer, der er på tapetet i WIZO Danmark. Nyhedsbrevet er stadig under udvikling, så der vil nok finde designmæssige justeringer sted undervejs. Men indtil videre er det et forsøg på at benytte et andet format, der både er læsevenligt og nemmere at arbejde i.
GENERALFORSAMLING I WIZO Danmark den 26. april 2022 kl. 19.00
DAGSORDEN
1. Formand Dorrit Raiter byder velkommen.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om WIZO Danmarks virksomhed v/Dorrit Raiter.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v/ Lone Nachmann.
5. Kontingent. Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Karen Melchior, Karen Henriksen, Monica Salimanov, Ora Oshri og Dina Bergmann. Karen Henriksen, Monica Salimanov og Ora Oshri genopstiller. Karen Melchior og Dina Bergmann genopstiller ikke. Der er plads til nye medlemmer. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte bestyrelsesformand Dorrit Raiter på kontakt@wizo.dk inden bestyrelsesmødet.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller, at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
Ethvert medlem, der er à jour med kontingent for 2021, har stemmeret.
Mirjam Capelle besøger WIZO Danmark og  Coordination Committee den 8. marts kl. 19.00 på Kvindernes Internationale Kampdag. 
WIZO Danmark og Coordination Committee inviterer til en aften i litteraturens tegn. Psykolog og forfatter Mirjam Capelle, der har udgivet bogen ‘Min sjæls vandmærke’, vil i en samtale med Tine Bach fortælle om baggrunden for bogen, som tager udgangspunkt i hendes jødiske slægtshistorie, der har været præget af traumer. Tilmelding senest 3. marts på tlf. 27810100 eller på kontakt@wizo.dk. Entre 50 kr.
WIZO og kvindernes internationale kampdag

På kvindernes Internationale kampdag, og alle andre dage i løbet af året, vælger WIZO at udfordre de kampe, som kvinder står over for i Israel ved at handle og tale for lighed. På alle fronter leder WIZO kampen i Israel mod alle former for uretfærdighed, ulighed, overfald og vold mod kvinder i hjemmet, på arbejdspladsen og i samfundet. WIZO er på forkant med at beskytte, fremme og styrke kvinders rettigheder i Israel. At investere i kvinder er en investering i hele familien og i fremtiden for staten Israel.

FRA AKTIONSGRUPPEN FOR JØDERNE I SKT. PETERSBORG:  

Case 1: 36-årige Galina Mocherni er eneforsørger for sine tre sønner på hhv. 15, 6 og 3 år. De to yngste går i børnehave. Den ældste har alvorlige hjerte- og rygproblemer og bliver hjemmeundervist, da han ikke kan gå i skole. Galina har en eksamen fra Skt. Petersborgs Institut for Jødiske Studier. Hun flyttede til Israel, hvor to af sønnerne blev født. Det var ikke muligt for hende at få permanent arbejde, og Galina vendte tilbage til Skt. Petersborg, hvor hun med børnene flyttede ind hos sine forældre i deres lille lejlighed. Hun tager forskellige kurser i forsøg på at finde et arbejde. Heldigvis kom muligheden for, at Galina og børnene kunne få egen lejlighed, men hun mangler penge til at kunne anskaffe basale ting, såsom en ovn, køleskab og møbler. Den ældste dreng har takket være velgørenhed fået en seng med ortopædisk madras, og noget familie har givet lidt møbler.
Case 2: 15-årige Vika Arenstein bor sammen med sin bedstemor Olga Samuilovna i en lille 2-værelses lejlighed. Hun går i folkeskolen. Hun har aldrig kendt sin far. Stedfaderen (og biologisk far til hendes to yngre halvsøstre) var frygtet, da han led af sygelig jalousi og slog børnenes mor, Julia. Volden eskalerede, og en dag slog manden Julia ihjel. Dette skete for øjnene af den da 13-årige Vika. Den 57-årige bedstemor fik forældremyndigheden over Vika. De to yngre piger kom i pleje, og der er ingen kontakt til dem. Alt dette har naturligvis påvirket Vika, der har psykiske problemer og er ved at blive undersøgt, hun lider bl.a. af spiseforstyrrelser. Bedstemoderen giver den støtte og omsorg, hun kan. Det kan knibe med tid og energi, eftersom Olga S er nødt til at arbejde som rengøringshjælp for at supplere sin beskedne pension samt en ligeledes beskeden forsørgerydelse. Disse indtægter er akkurat nok til mad og daglige fornødenheder, men for lidt til, at man kan spare op til en lidt bedre levefod. Vika og Olga bor i en gammel lejlighed, der ikke har været renoveret meget længe, bl.a. trænger badeværelset voldsomt til reparation og fornyelse. Takket være donationer har Aktionsgruppen været i stand til at hjælpe med dkr. 13.400,- til hver familie.
Foto: Synagogen i Skt. Petersborg, Wikimedia Commons

RUNDE OG HALVRUNDE FØDSELSDAGE

Januar: Nadja Choleva, Inge Gorodkin, Birgithe Fichtmann, Lea Loeb og Anni Glick
Februar: Jytte Tove Rosendahl
Marts:  Betty Chatterjee, Kaja Sårde, Hanna Skop og Kirsten Ivana Bach
April: Helen Unterschlag, Anne Elkan, Lilianna Vielfreund, Jeanne K. Goldschmidt, Vivian Kviat, Dorrit Dessauer, Birthe Plon, Sigal Gazith og Mona Rosenbaum.
FØDSELSDAGSFONDEN
Oktober: 1.295 kr. : Birgit Fischermann, Dorrit Heckscher,
Genia Heckscher, Annie Hertz, Martha Kern og Deborah Møller
November: 1375 kr. : Rita Berkowitz, Harriet Guttermann,
Merete Lexner, Jeanette Woolff Reilund og Silja Vainer
December: 1700 kr. : Laila Falk, Annette Freifeldt, Anette Reuveni, Ellis Rosenberg og Mariane Wachsberg
Vil du være med til at planlægge WIZO Danmarks bidrag til fejringen af jødisk samfundsliv i Danmark gennem 400 år?

Har du tidligere været – eller er du nu – et aktivt eller passivt medlem af WIZO Danmark og gerne vil være med til planlægge foreningens bidrag, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt ved at kontakte os på telefon eller mail. Traditionelt har historieskrivning drejet sig om mange mænds og få kvinders indsats, lad os ændre denne tradition ved, at Danmarks eneste mangeårige jødiske kvindeforening yder sit bidrag til fejringen ved at fokusere på kvinders indsats for og prægning af det jødiske samfundsliv i Danmark igennem den nyere del af historien.
Vi forestiller os, at det kunne være som en udstilling med fotos og tekstplancher, foredrag, video eller ved en anden måde, som vi endnu ikke har fundet på, men som du kan foreslå.
Vi håber at høre fra dig.
Dorrit Raiter (formand)

SÅ ER DET TID TIL AT BETALE KONTINGENT TIL WIZO DANMARK FOR 2022
Pensionister og studerende:150 kr.

Øvrige medlemmer: 250 kr.
Konto nr. 4180 9027386
MobilePay: 67755
Mærk venligst indbetalingen: “Kontingent 2022”

FORÆR ET MEDLEMSKAB TIL WIZO DANMARK

Står du og mangler en fødselsdagsgave til din datter, din kusine, din mor, din søster, din niece eller din moster, har du mulighed for at forære hende et års medlemskab til WIZO Danmark.
Studerende og pensionister 150 kr. Øvrige 250 kr. Kontakt WIZO på kontakt@wizo.dk eller på 27810100, så laver vi et gavekort til dig.

Copyright © WIZO Danmark All rights reserved.
Vi behandler dine oplysninger fortroligt
Redaktion af nyhedsbrevet: Tine Bach
Kontakt@wizo.dk
Krystalgade 12, 1172 København k
Mobil: 27810100Our mailing address is:
kontakt@wizo.dk