Nachalat Yehuda Youth Village 

http://www.wizo.org/…/nachlatyehuda-naale-arrivals.html

Ovenstående er et link til historien om 7 unge mennesker fra Ukraine som ankommer til  Israel. Her skal de bo og studere på WIZOs Nachalat Yehuda Youth Village. 

Naale program på Nachalat Yehuda Youth Village 

Nachalat Yehuda er en af de ældste uddannelsesinstitutioner i Israel. Det blev  etableret i 1922 som et uddannelsescenter for landbrugs arbejdere. Efter  oprettelsen af staten Israel i 1948 blev det et gymnasium med fokus på  landbrug. Skolen bygger på jødiske og zionistiske værdier samt kærlighed til  landet og området. Her måles den individuelle succes ikke kun på, hvad den  studerende opnår af karakterer, men også på trivsel, den sociale omgang med  andre studerende og evnen til at indgå i fællesskabet. 

Her kommer mange unge Israelere og unge fra diasporaen, som har det til fælles at de kommer fra socialt dårligt stillede familier. Mange af eleverne har  indlæringsvanskeligheder, ADHD og er blevet udsat for mobning, men her har de unge mulighed for sammen med ligesindede at indhente og forbedre deres  læring samt få etableret en struktur omkring deres hverdag, som er blevet forsømt igennem den første del af barndommen. 

Der er 430 studerende hvoraf 230 af dem bor på skolen. 200 andre studerende kommer hver dag fra nærliggende byer og tilbringer hele dagen på skolen.  

I ungdoms byen deltager de unge i mange forskellige aktiviteter såsom sport, dans, musik, kunst, ridning, cykling, drama og meget mere.  

Der er omfattende vejledning og alle klasseværelser er veludstyret med de nyeste computere og audio/ visuel teknologi. Læseplanerne er unikke og engagerende. Eleverne lærer biovidenskab og landbrug, men har samtidig praktisk læring omkring arbejdet med dyr. 

Studieområder: Landbrug – Biologi – Sociologi – Psykologi – Jødiske studier. 

Specielle projekter: 

Landbrugsgård – på campus arbejder de studerende med malkekvæg, høns og   kæledyr. Desuden producerer de organisk gødning. Alle studerende arbejder  på gården dagligt, som et vigtigt led i deres uddannelse. 

Professionelle sangkor og dansetrupper – de studerende optræder i Israel og i  jødiske samfund rundt i verden. Sangkorene og dansetrupperne er et terapeutisk og uddannelsesmæssigt værktøj, som udvikler talentet hos de studerende, giver dem en følelse af succes og forbedrer deres sociale formåen. 

Lange skoledage – De studerende, som kommer hver dag, bliver på skolen hele   dagen. De modtager lektiehjælp, laver øvrige aktiviteter og får et varmt aftensmåltid sammen med de øvrige studerende. Det styrker dem i at overkomme deres familiære forhold og få succes i skolen. 

Særligt studiecenter – WIZO har etableret centeret ”Mahut”, som hjælper studerende med ADHD og indlæringsvanskeligheder. Lærer arbejder med den enkelte studerende for at give dem den lærings- og følelsesmæssige hjælp de behøver, så de kan klare eksamen.