”Mine and Only Mine” er et af de vigtigste i en række af vigtige innovative og landsdækkende programmer, som er igangsat og gennemføres af WIZO Israels afdeling for kvinders fremme.

Programmet har ikke alene til formål at hjælpe kvinder og familier, som er ramt af vold i hjemmet, men også til at forebygge denne vold i fremtiden.

WIZO Israels ”hotline for voldelige mænd”, ”Usynlige børn”, som er et program og en kampagne, der har fokus på børn, der lever i og er vidner til vold i hjemmet. ”Safety Net” er er et program, som har til formål at forsyne kvinder, når de forlader kvindecentret, med økonomisk og moralsk støtte, så de ikke er tvunget til at vende tilbage til deres voldelige partner.

Disse programmer med flere er en del af en landsdækkende tjenesteydelse, offentlig uddannelsesvirksomhed og lobby aktiviteter, som har gjort WIZO til den indiskutable leder af at fremme kvinders rettigheder i Israel generelt, men også i kampen mod vold i hjemmet.