Indsamlingskampagne ”Open House”

I maj måned i år sendte Hamas raketter ind over Israel og ramte flere steder med død og ødelæggelse af
familiers hjem samt nogle af WIZO ́s institutionsbygninger til følge. Heldigvis var alle børn og unge i
beskyttelsesrum, så ingen blev direkte ramt. En verdensomspændende indsamling er derfor igangsat af
World WIZO, således at ødelagte bygninger kan genopbygges, ligesom antal af beskyttelsesrum kan øges.
Derudover er der sket en stigning af antal børn og unge tilknyttet institutionerne med posttraumatisk
stress, hvorfor behovet for øget kapacitet til behandling heraf ønskes dækket. Alle WIZO ́s organisationer
rundt om i verden er med i denne indsamling. Således også WIZO Danmark.

 
Vores indsamling målrettes WIZO ́s ”Open House – Margaret Thatcher Center” i Sderot, hvor behandling
af børn og unge ydes af professionelt uddannede terapeuter foruden undervisning af forældre i at støtte
deres børn under krisesituationer ved at lege og hjemmeundervise børnene under nedlukning af
institutionerne, herunder skoler. Dette behandlingssted ligger i Sderot, idet det er den del af landet, der
gennem mange år har været særdeles udsat for raketangreb fra Hamas, og frygten for ikke at nå i
beskyttelsesrum er en typisk lidelse hos de fleste børn og familier i Sderot og omegn. Gennem de senere
år har ca. 250 børn og deres familier årligt gennemgået en længere behandling på centret. Samtidig
uddannes pædagoger, herunder skolelærere fra hele landet i krisebehandling på centret.

Centret modtager kontinuerlige donationer men har akut behov for ekstra midler som konsekvens af de
11 dage i maj med daglige raketangreb for at kunne igangsætte nødvendig behandling af de berørte. Tryk
på nedenstående link og se videoen fra ”Open House”

WIZO in Sderot

WIZO Danmark modtager med taknemlighed bidrag til, at centret ”Open House” kan hjælpe de hårdt
ramte børn og deres familier i Sderot samt pædagoger fra hele landet, inden deres traume har sat sig
fast.
Du kan bidrage med en indbetaling til WIZO Danmark på kontonummer: 4180-9027386 eller på
MobilePay: 67755. Mærk din indbetaling ”Open House”.