Onsdag d. 10. april 2019 blev der afholdt Generalforsamling for WIZO Danmark.

Referat kan læses her, formandens beretning ligger her, og sidst men ikke mindst Årsrapporten ses her.

God læsning.