WIZO Danmark indkalder til ordinær GENERALFORSAMLING onsdag den 29. marts 2023, i det Jødiske Hus, Biblioteket, Krystalgade 12, København K
Dagsorden
 1. FORMAND DORRIT RAITER BYDER VELKOMMEN
 2. VALG AF DIRIGENT
 3. BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED v/Dorrit Raiter
 4. BERETNING FRA
  WIZO Walk v/Jeanette Reilund
 5. FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE
  V/Lone Nachmann
 6. KONTINGENT
  Bestyrelsen foreslår at bibeholde det årlige kontingent på hhv. 250 kr. og 150 kr.
 7. FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER MEDLEMMER
 8. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN
  På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Dorrit Raiter, Lone Nachmann og Marina Sevel-Lilholt. Dorrit Raiter og Lone Nachmann modtager ikke genvalg.
  Følgende medlemmer stiller op til bestyrelsen: Anne-Marie Katznelson og Anat Taboul Henriksen
 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
 10. VALG AF REVISOR
  Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter med statsautoriseret revisor Ole Poulsen.
 11. EVENTUELT
Ethvert medlem, der er ajour med kontingent for 2022 har stemmeret.
Information om tidspunkt fås på kontakt@wizo.dk eller på mobil: 27810100