Formandens beretning for WIZO Danmark for året 2021/2022

 Overordnede bemærkning for WIZO Danmark i 2021/2022

 I år kan vi i modsætning til sidste år heldigvis afholde en fysisk generalforsamling, men vi ser tilbage på et år, hvor det kun har været muligt at afholde få fysiske arrangementer, idet Covid 19 forårsagede flere nedlukninger. Nu ser det dog ud til, at der er så meget styr på sygdommen, at vi kan leve med den i et åbent samfund. Jeg håber, at WIZO´s medlemmer og faddere ikke har glemt vores tilstedeværelse og vil være med til at genoplive vores virke som arrangør af arrangementer og derved få en god oplevelse samtidigt med at være med til at støtte mindrebemidlede i Israel til at få et bedre liv og støtte forskellige grupper af Det Jødiske Samfund i Danmark i deres virke. Det er i hvert faldt vores store ønske at vi vil være i stand til at være mere aktive i resten af 2022 og fremover.

I Israel har WIZO dog ikke været helt lukket. Fx havde nogle institutioner åben under hele Coronanedlukningen og andre var sporadisk åbne. Ja, der måtte oven i købet udvides med endnu en institution, idet det blev nødvendigt at oprette endnu et hjem for voldsramte kvinder. Foruden at nogle daginstitutioner måtte fungere på nødblus. Vores ”egen” vuggestue i Karmiel var i flere perioder lukket, men alligevel mødte lederen og nogle af de ansatte op af og til for at pakke små gaver med lidt slik og frugt, der blev sendt rundt til hvert enkelt barn med en hilsen fra ansatte til børnene og deres familier. For at finansiere den ekstraordinære situation blev der undervejs iværksat nogle indsamlingskampagner. Derudover har jeg som formand for WIZO Danmark deltaget i et antal ZOOM møder arrangeret af hhv. World WIZO og de europæiske WIZO-foreninger (ECWF) på ZOOM for at være med til at koordinere igangsættelsen af disse indsamlinger, som blev kaldt: ”Israel Under Attack”, ”Open House”, ”Chanukah” og ”Pesach Baskets/Ukrainian Chrildren Fund”. Vores kasserer, Lone Nachmann vil under gennemgang af årsregnskabet oplyse om, hvor meget vi har kunnet sende til Israel.

På vores kontor skete der en ændring i efteråret 2021, idet vores kontormedarbejder, Anne-Marie Katznelson, forlod os, hvilket vi blev triste over, men så var vi så heldige, at vi i stedet fik vi Tine Bach, som flere af jer nok allerede har mødt før, men ellers har I fået lejlighed til det her i aften.

 

Årets aktiviteter og arrangementer

Den 30. maj 2021 deltog vi på Den Jødiske Kulturfestival sammen med KHD (Keren Hayasod) med et arrangement, hvor direktør på Shaare Zedec Medical Center i Jerusalem, Ove Schwarz fortalte om Israels effektive COVID-19 vaccinationsprogram. Pga. Corona-situationen var Ove Schwarz med på en ZOOM forbindelse fra Jerusalem, så han blev vist på storskærm i salen i DJH, hvor ca. 25 mennesker fulgte foredraget, og yderligere 20 personer deltog hjemmefra. Ove holdt et spændende foredrag og besvarede spørgsmål såvel fra salen og fra dem, der fulgte med hjemmefra. Arrangementet er omtalt i Nyhedsbrevet nr. 2, 2021. Derudover var vores info- og salgsbod i gården åben samme dag.

Den 23. juni 2021 afvikledes World WIZO´s Mini MOR på ZOOM. Organisationens årsregnskab blev gennemgået og godkendt, hvorefter der blev givet en orientering om, hvordan Corona-nedlukningen tackles af de forskellige institutioner over for brugerne.

25 deltog i årets WIZO Walk den 22. august 2021, hvilket Jeanette Reilund vil berette om.

Så har jeg lyst til at henvise til det referat af sit sommerarrangement WIZO-gruppen ”Babelstårnet” har i Nyhedsbrevet nr. 3, 2021. Det handler om gruppens 5-dages-tur til Bornholm. Dejligt at en WIZO-gruppe har haft en god oplevelse sammen, og at de deler den med os andre. Hermed er andre grupper opfordret til at gøre det samme. Det kan virke inspirerende at høre om hinandens oplevelser i WIZO-regi.

Den 14. oktober 2021 afholdtes et litteratur-arrangement sammen med CC i Biblioteket i DJH, hvor Jeanne Goldschmidt blev interviewet om sin bog ”Faster Hildes Testamente” af Tine Bach. Det var en spændende aften, hvor Jeanne fortalte om processen med at skrive bogen, ligesom Jeanne og Tine dykkede ned i bogens temaer, som bl.a. var familieforhold og antisemitismens fremmarch. Arrangementet er omtalt i Nyhedsbrevet nr. 3, 2021.

I oktober fik vi et kort besøg af World WIZO´s direktør, Mira Mines, der var på et kort ophold i København som turist. Jeg mødtes med hende og viste hende rundt i synagogen og i Det Jødiske Hus. Undervejs fortalte jeg hende om menigheden og WIZO Danmark.

World WIZO´s MOR (Meeting of Representative) fandt i år sted den 19. januar som et ZOOM møde, hvor budget for 2022 blev vedtaget, ligesom vi fik en indgående præsentation af konsekvenserne af den lange Corona periode. Det har givet nogle svære udfordringer i institutionerne. ja i hele landet.

Vores hjemmeside: www.wizo.dk er vi i gang med at ombygge, så den bliver så brugervenlig som muligt.

Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2020, heraf flere på ZOOM.

Endelig blev et møde med Mirjam Capelle, der var planlagt sammen med CC til at finde sted den 8. marts 2022 aflyst pga. sygdom.

Pga. Corona har ingen bestyrelsesmedlemmer været til møder i Kvinderådet eller Unicef siden seneste generalforsamling.

Planer for det kommende år.

 Vi har givet tilsagn om at kunne deltage i gennemførelsen af Jom Haatzmaut fejringen den 5. maj i år på Carolineskolen – altså i næste uge – med at hjælpe ved grillen og spisestedet. (opdækning, oprydning, betaling). Når GF slutter kan vi lige høre, om nogle af de tilstedeværende vil/kan være med.

På Jødisk Kulturfestival 2022 deltager vi torsdag den 9. juni sammen med KHD i et arrangement med Hanne Foighel, der vil fortælle om sit bog-projekt, der handler om sin egen families historie, og som vil udkomme ved fejringen af 400 året for jøders tilstedeværelse i Danmark, foruden søndag den 12. juni 2022, hvor vi sammen med CC vil være vært på et arrangement med Garbi Schmidt, der har skrevet en bog om den første jødiske ghetto i København, og endelig vil vi holde WIZO-boden i gården åben samme dag.

Endelig vil jeg fortælle, at vi har fået et nyt og meget ungt medlem, hvorfor vi hurtigst muligt sammen med hende prøve at finde flere unge og evt. få etableret en AVIV-gruppe eller på anden måde aktiveret i WIZO.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af: Dorrit Raiter (formand), Lone Nachmann (næstformand og kasserer), bestyrelsesmedlemmerne: Karen Melchior, Monica Salimanov, Karen Henriksen, Marina Lilholt og Ora Oshri og suppleant Dina Kviat Bergmann

Status på WIZO Danmark

Ved udgangen af 2021 havde vi 333 medlemmer og 105 faddere.

Tak

På hele bestyrelsens vegne takker jeg varmt alle, der har doneret store som små beløb i årets løb ved diverse specielle indsamlinger og som markering af personlige begivenheder, herunder til fødselsdagsfonden og ved køb af sponsorkort. Samlet set har disse økonomiske bidrag været med til at gøre os i stand til at sende så mange penge til Israel, at vi med dem har kunnet gøre en vigtig forskel for mange børn og voksne i Israel. Ligesom vi har kunnet yde bidrag til grupper under Det Jødiske Samfund i Danmark.

Personligt takker jeg bestyrelsens øvrige medlemmer for et godt samarbejde gennem året. Tak til vores kommunikationskoordinator, Tine Bach, for det gode samarbejde især Lone og jeg – men også resten af bestyrelsen har med dig.

Dorrit Raiter

  1. april 2022