Indsamlingen er nu lukket. Der er blevet indsamlet 15.580 kr. Tusinde tak til bidragsyderne.

————————————————————————————————————————————————–

Kære medlemmer og faddere,

WIZO Danmarks kontor har nu været åbent i en uge, og vi er i gang med at samle op på de ting, som har ligget i dvale under nedlukningen.

Vi skal blandt andet finde en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen, hvilket sandsynligvis kommer til at foregå via ”Zoom”, da der jo ikke endnu er åbnet for afholdelse af arrangementer i Det Jødiske Hus. Dette vil I få nærmere besked om, når vi har fundet en dato.

WIZO børnene er tilbage i dagplejecentrene og i skolerne! Hjælp WIZO med at beskytte dem mod Corona!

Som I sikkert allerede har set, har vi hver uge haft et indlæg i DJS Nyhedsbrev, hvor vi har sat en Corona indsamling i gang. Denne gang omhandler indsamlingen hjælp til erhvervelse af værnemidler til WIZOs genåbnede institutioner i Israel.

Den 10. maj genåbnede WIZOs 180 dagplejecentre (vuggestuer) i Israel og 14.000 børn kunne igen møde op og tage imod den kærlige og professionelle pleje fra 4000 dedikerede WIZO medarbejdere.
Ligeledes kunne 11.000 unge studerende vende tilbage til deres WIZO skoler og ungdomsskoler. Dette er et glædeligt vendepunkt for børnene, men også for forældrene – oftest enlige mødre, som nu kan vende tilbage til deres arbejde.

På grund af den fortsatte fare for Coronavirus og det store antal af komplekse regler og praksis, betyder genåbningen, at der i den nærmeste fremtid ligger en stor opgave i at forsyne WIZOs institutioner med værnemidler såsom masker, handsker, overalls og håndsprit med mere.

Vi i WIZO Danmark forudså ved nedlukningen af samfundet rundt om i verden herunder i Israel, at der ville blive brug for ekstra økonomisk støtte til nødstedte i Israel. Vi er meget taknemlige for, at I her i den danske jødiske menighed har lyttet og allerede doneret store og små beløb.

Da der er tale om en helt særlig alvorlig situation, vil vi lade indsamlingen løbe i to uger mere i håb om, at endnu flere af jer vil donere et beløb, og at vi i juni måned kan sende et så stort beløb, at det virkelig vil kunne mærkes i forsøget på at sikre børn og personale i WIZO´s institutioner mod smittefaren og mod nedlukning af deres institution.

I opfordres derfor til at overføre et beløb til WIZO Danmarks konto: 4180 9027386 eller via MobilePay: 67755
Husk at mærke din indbetaling med: ”Donation Corona”.

De varmeste hilsner
Dorrit Raiter